Många bäckar små

En food truck snor man inte ihop i en handvändning. Den erfarenheten blev tydlig under projektets gång. Och man gör det inte själv. I alla fall inte allt…

Därför vill vi gärna rikta ett tack till de personer och organisationer som varit behjälpliga med att få igång Casseroll:

Per Larssons Bil levererade en lämplig bil
www.perlarssonsbil.se

Skåbi byggde serveringslucka och takfönster
www.skane-bilinredningar.se

Träteknik byggde in ett rejält Tantum-kök
www.tantumkok.se

Kåge Reklam dekorerade bilen
www.kgreklam.se

Batteribolaget i Malmö levererade batterier och inverter
www.inac.nu

Elkedjan Jocke’s el i Staffanstorp installerade elen
www.elkedjan.se

Campea installerade gas och vatten
www.campea.se

iZettel och Affärs-IT levererade kassasystemet
www.izettle.se  www.affarsit.se

Bilda Lätt hjälpte till med bolagsbildningen
www.bildalatt.se

Wiberg & Compay Reklambyrå gjorde grafisk profil och hemsida
www.wibergreklam.se

Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland vågade försäkra bilen
www.dina.se

SEB på Köpenhamnsvägen i Malmö var delaktiga i finansieringen
www.seb.se

Staffanstorps Kommun har varit otroligt smidiga med tillstånd
www.staffanstorp.se

TACK!