Med människor mot fattigdom

Det finns många organisationer som kämpar mot eländet i världen. Vi har valt att samarbeta med Oxfam. Anledningarna är många, men en viktig faktor är att de har ett utmärkt track record när det gäller hur stor del av insamlade medel som faktiskt kommer fram till de hjälpbehövande.
Läs mer om Oxfam här >>